Політика конфіденційності

«Таксі СТУДЕНТ»

  1. Завантажуючи мобільний додаток такси  «Таксі СТУДЕНТ» на свій пристрій та (або) використовуючи будь-яку його функцію або сервіс, суб'єкт (далі – Користувач або Замовник) в повній мірі приймає умови цієї угоди та у повному обсязі погоджується з ними в тому числі щодо збору, а також обсягу, умов та підстав використання його персональних даних інформаційно-диспетчерською службою «Таксі СТУДЕНТ» (далі - Виконавець).
  2. Приймаючи цю угоду Користувач надає на необмежений строк однозначну, безумовну та безвідкличну згоду на вчинення Виконавцем будь-якої дії або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення персональних даних Користувача, у тому числі персональних даних, збір яких здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів (далі – обробка персональних даних), в тому числі, але не виключно таких персональних даних: ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса та інші дані, що надаються Замовником при заповненні реєстраційної форми, даних профілю Користувача.

Здійснюючи завантаження чи оновлення мобільного додатку «Таксі СТУДЕНТ» Замовник дає згоду на обробку персональних даних наданих Користувачем безпосередньо перед завантаженням чи оновленням мобільного додатку «Таксі СТУДЕНТ» шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних.

  1. Виконавець не передає отримані ним персональні дані Замовника третім особам, які не пов'язані безпосередньо з наданням послуг, за виключенням випадків прямо передбачених діючим законодавством.
  2. Виконавець не обмежений у застосуванні засобів обробки персональних даних Користувача.
  3. Згода на обробку персональних даних надається з метою використання їх Виконавцем для організації та поліпшення якості послуг, що надаються Замовнику.

Виконавець не несе відповідальності за використання номера телефону чи інших ідентифікаторів засобів зв'язку Користувача третіми особами, якими зазначена інформація була отримана з метою забезпечення надання послуг Замовнику.

  1. Прийняття цієї угоди Замовником є письмовим підтвердженням  отримання ним повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України від 01.06.2010р. №2297-VI «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
  2. Виконавець має право у будь – який час в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, а замовник без будь-якого додаткового підтвердження необмежено приймає такі зміни та у повному обсязі погоджується із ними. Оновлені умови угоди набувають чинності з моменту їх оприлюднення. Користування мобільним додатком «Таксі СТУДЕНТ» є підтвердженням обізнаності Користувача з поточними умовами угоди.